Breaking News

Perfecționare profesori

An școlar 2022-2023

An școlar 2021-2022

Informații Proiect POCU /904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF se regăsesc accesând linkul: http://ccdhunedoara.ro/?https://www.ccdhunedoara.ro/?a=10&b=4

La CCD Hunedoara începe în curând cursul postuniversitar „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”, curs susținut de cadre didactice universitare ale furnizorului – Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș.

Scopul cursului este obținerea de competențe utile actuale necesare activității de învățare, stimulare, compensare și recuperare a persoanelor cu cerințe educaționale speciale, integrate în unitățile de învățământ de masă.
Grup țintă: Profesori itineranți și de sprijin, cadre didactice, asistenți sociali, alte persoane interesate de obținerea competențelor în domeniu

Disciplinele cursului postuniversitar:
* Psihopedagogia persoanelor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES)
* Psihopedagogia intervenției timpurii
* Teoria și metodologia curriculum-ului
* Management educațional
* Metode și tehnici de cunoaștere a persoanelor cu CES
* Terapii corectiv-compensatorii la persoanele cu CES
* Teoria predării și învățării în educația inclusivă
* Metode și tehnici de terapie a limbajului și dezvoltarea vorbirii
* Consilierea familiei și orientarea vocațională a persoanelor cu CES
* Practica de specialitate

Număr ore alocate: 300 ore = 100 ore curs + 200 ore aplicații practice

Cursul postuniversitar are 30 credite universitare care se echivaleaza cu 60 credite profesionale transferabile de către comisia constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ, conform OMECTS 5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile.
Taxa de curs este de 1150 lei și include: taxă înscriere, taxă curs, examen final (se achită în rate)

Persoanele ce doresc să participe la programul de formare sunt rugate să se înscrie până marți, 3 martie, alegând una din variantele:
1. – on-line, prin completarea tuturor câmpurilor solicitate (CNP, nume, prenume, telefon, email, scoala, acordul -da și numele cursului), la următoarea adresă:
http://ccdhunedoara.ro/?a=10&b=11
2. prin e-mail la adresa casacorpuluididactichunedoara@gmail.com cu următoarele date:
– denumirea cursului
– nume, prenume
– școala
– telefon, email
3. direct la sediul CCD, sala 105.

Pentru buna desfășurare a activității de formare continuă, dezvoltare profesională și personală a resursei umane din unitățile de învățământ din județul Hunedoara, vă punem la dispoziție resursele informaționale și documentele de mai jos:

http://www.ccdhunedoara.ro/?a=10&b=4

ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar (PDF). http://www.ccdhunedoara.ro/?a=10&b=2

ORDIN Nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile (PDF).

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia (PDF).

ORDIN nr. 5.745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (PDF).

Ordin nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic (PDF).

Extras privind finanțarea activităților de formare continuă (Secțiunea a IV-a din ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011) (DOCX).