Breaking News

Prezentarea liceului nostru

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan poate să pună la dispoziţia comunităţii locale, a beneficiarilor serviciilor sale de instrucţie şi educaţie – elevi, părinţi, comunitatea locală, agenţi economici – un traseu educaţional complet şi complex: complet pentru că părintele poate să-şi dea copilul la grădiniţă în şcoala noastră şi acesta poate urma cursul şcolarităţii până la absolvirea învăţământului preuniversitar; complexă deoarece, fiind singura unitate de învăţământ liceal din oraş, avem atât clase din filiera teoretică, profilele : 

– real, specializarea matematică – informatică, cu studiul intensiv al limbii engleze,

– real. specializarea științele naturii

– umanist, specializarea filologie,

cât şi clase din filiera tehnologică, profilul tehnic, cu  specializări din domeniile : electronică – automatizări, mecanic, electric, electromecanic, comerț  şi textile –pielărie.

Pentru invățământul profesional avem specializările: mecanică (sudori, mecanic-auto), electric (aparate, echipamente electrice și energetice), electromecanică (electromecanic utilaje instalații industriale),Industrie textilă si pielărie (confecționer produse textile).

Școala postliceala: tehnolog mecanic(tehnician electroenergetician),tehnician în activități comerciale.

Școala de maistrii: electric (maistru electromecanic aparate de masură și automatizări)

Intr-un local modern, având toate cele necesare funcţionării, de la săli de clasă,  laboratoare amenajate și  bine dotate,  la sala de sport şi o bibliotecă cu mare diversitate de carte, un teren de sport amenajat  întregesc patrimoniul  unităţii şcolare, unitatea noastră îşi propune să se adapteze nevoilor sociale ale comunităţii, precum si standardelor europene, formând tineri activi si creativi, cu abilităţi de comunicare şi competenţe antreprenoriale.

Prin acţiuni de mare responsabilitate şi de calitate, vom urmări satisfacerea nevoilor de învăţare, pentru ca absolvenţii să se integreze profesional şi să realizeze activităţi performante, compatibile cu cele din Uniunea Europeană.

Scurt istoric

Prima institutie de invatamant de nivel liceal s-a infiintat in orasul Vulcan in 1960 sub numele de Scoala medie mixta, care si-a schimbat numele in Liceul Teoretic Vulcan si apoi in Liceul de Cultura Generala Vulcan. Din anul scolar 1977 – 1978 liceul a fost transformat in liceu industrial luand denumirea de Liceul Industrial Minier Vulcan pana in anul 2000, cand s-a primit aprobarea schimbarii denumirii in Grupul Scolar Mihai Viteazu Vulcan. Liceul a functionat in decursul timpului in mai multe locatii, actuale sedii ale unor scoli generale din oras, cladirea actuala a scolii fiind data  in  folosinta  in toamna anului 1968.
            Printr-o decizie a Inspectoratului Scolar al Judetului Hunedoara,  Scoala Generala cu clasele I – VIII  „Teodora Lucaciu” Vulcan si  Scoala Generala cu clasele I – VIII Nr.5 Vulcan s-a unificat cu Grupul Scolar „Mihai Viteazu” Vulcan,  acesta din urma  pastrandu-si personalitatea juridica.  „Unificarea celor trei institutii scolare creeaza in municipiul nostru o unitate scolara diferita,fiind probabil cea mai mare unitate scolara din Valea Jiului si una din cele mai mari din judet”. 
                După  ce a devenit Colegiu timp de mai mulți ani, din toamna lui 2018  s-a revenit la LICEUL  TEHNOLOGIC  „MIHAI VITEAZU” VULCAN. Împreună cu două școli generale și două grădinițe, ducem mai departe numele domnitorului român care a rămas în conștința neamului prin faptele sale.