Breaking News

Pagina principală a site-ului

Prioritati

I: Adaptarea resurselor umane din scoala la cerintele unui sistem modern de formare profesionala;

II: Adaptarea curriculum-ului la nevoile de formare ale comunitatii (elevi, parinti, agenti economici locali);

III: Dezvoltarea bazei materiale a scolii;

IV: Crearea unui sistem de management al informatiei;

V: Dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere individuala  a elevilor  precum si a celor privind cariera;

VI: Necesitatea constituirii unui sistem de prognoze pentru piata muncii;

VII: Introducerea unor metode moderne de asigurare si evaluare a calitatii in educatie;